Ke stažení :

Marie Terezie o rodokmenu :
Nařízení Marie Terezie, jak má vypadat rodokmen (vývod ze 16 předků) :

Autorský zákon :

The general armory of England, Scotland, Ireland and Wales :
The general armory of England, Scotland, Ireland and Wales - Glosary :

A.Markus-J.Pilnáček: Znamení a znaky nešlechticů :

Různé práce - ukázky aneb kam všude umístit erby a znaky :
Komentář :

Dřevěné  boxy s erby :

Sklo malované :

Sklo malované pro T.Tyla a T.Markulla s výmalbou jejich znaků – erbů :

Sklo broušené pro T.Tyla a T.Markulla s výbrusem jejich znaků – erbů a mottem :

Dorty von Melichar :

Obecná podoba erbů resp. občanských znaků a přilbic k nim vhodných :
Ströhl G.H.: Heraldischer Atlas - 1899 - část o přilbicích :

Technologie sušení a sterilizace zmrazených dokumentů po záplavách nebo požárech :

Ceník běžných úkonů AHN ČR :
Ceník reprodukcí a zprostředkování děl
AHN ČR :
Vyjádření k pravidlům sestavování a uznávání (registrace) osobních alias občanských znaků :