„Rodové postupnosti a ich grafický vývoj“

(Rodové posloupnosti a jejich grafický vývoj)

Zuzana Oros – Milan Šišmiš

2004

 rodove_posloupnosti_a_jejich_graficky_vyvoj_01

Kniha slovenských autorů Zuzany Oros a Milana Šišmiše nabízí unikátní průřez historií „genealogického designu“, jak by se daly nazvat rozličná schémata, diagramy znázorňující rodinné a rodové vztahy, velmi zjednodušeně řečeno „rodokmeny“. Autoři se soustředili především na tvorbu vzniklou a prezentovanou ve střední Evropě. Jedná se o tvorbu dnes převážně uloženou na Slovensku, v České republice a samozřejmě též ve Rakousku, ale i  dalších zemích. Na téměř 200 stranách je prezentováno několik desítek „rodových posloupností“ a to s ohledem na jejich historicko-grafický vývoj – od nejstarších včetně rodokmenů biblických až po současnost.

Po kratší textové části následuje bohatá obrazová příloha, která je skutečným srdcem této práce. Je rozdělena na sedm částí a to: Zobrazení souvislostí (diagramy a stromy), schémata příbuzenských vztahů, biblické a duchovní genealogie (původ a příbuzenstvo Krista a svatých), prvotní genealogie (profánní; rukopisná schémata a diagramy), přechodné typy (popisně-dekorativní genealogie), reprezentativní genealogie (profánní), tištěné (sázené) genealogie, prostorové a multimediální prezentace. Velkou část pochopitelně zaujímá „šlechtická genealogie“, čili rodokmeny týkající se nobilitovaných osob a jejich předků opatřené řadou erbů a to často v mimořádně invenčních způsobech zobrazení (například heraldický vývod hraběnky Petřvaldské ze 64 předků v podobě páva, jelikož páv byl erbovním znamením Petřvaldských). Heraldiku mimo jiné reprezentují také rodové posloupnosti slavných genealogů a mistrů heraldické malby E.A. Krahla a H.G. Ströhla a mnoho dalších.

Kniha je tak unikátním zdrojem poznání vývoje uvědomování si vlastních kořenů a snahy o jejich co nejvhodnější grafické vyjádření. Kromě toho může posloužit i jako inspirace k tvorbě vlastních rodokmenů.

Do knihy přispěla informacemi a ukázkami též Akademie heraldických nauk ČR, o.s. (viz www.ahn-cr.info, sekce Tvorba, resp. viz tvorba J. Knýbela, informace T. Tyl).

rodove_posloupnosti_a_jejich_graficky_vyvoj_02

rodove_posloupnosti_a_jejich_graficky_vyvoj_03

rodove_posloupnosti_a_jejich_graficky_vyvoj_04

 

 

 

rodove_posloupnosti_a_jejich_graficky_vyvoj_05

rodove_posloupnosti_a_jejich_graficky_vyvoj_06

rodove_posloupnosti_a_jejich_graficky_vyvoj_07

 Cena pro ČR: 380,-Kč + poštovné a balné dle sazebníku České pošty, s.p.

Možno uhradit předem na konto Akademie či dobírkou.
Upozornění: Vzhledem k výši poštovného České pošty s.p. (dobírka 72,-Kč) preferujeme platbu na konto
(uvedeme na požádání) a následné zaslání doporučeně (32,-Kč), balné je cca 20,-Kč.

Objednávky v ČR:

www.ahn-cr.info
info@ahn-cr.info