Vážení vedoucí kateder,
vážené kolegyně a kolegové,

 dovolujeme si Vás pozvat na konferenci pořádanou dne 22. září 2005 pod názvem

„Symbol a symbolika v právu“

 Pořadatelem konference je


Katedra právní teorie Právnické fakulty MU v Brně
s přispěním


Akademie heraldických nauk ČR, o.s.

 

Konference se uskuteční v prostorách zasedacích místností děkanátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Veveří 70, 1. patro, dveře 109.

Prezence účastníků od 9:00hod, zahájení konference 9:30hod.

Plánované sekce :

  1. Symbol a symbolika v právu (teorie a paradigmata)

  2. Právní symbolika (historické a pozitivně-právní aspekty)

  3. Varia

Pracovní program konference :

 Uzávěrka registrace byla stanovena na 31.8.2005,
přesný program byl uveřejněn v prvním zářijovém týdnu.

S pozdravem
za organizační a programový tým

JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D.
JUDr. Tomáš Tyl

 

V Brně dne 19. 8. 2005

Organizační výbor děkuje za podporu
Doc. JUDr. et PhDr. Miloši Večeřovi, CSc. – vedoucímu Katedry právní teorie PrF MU v Brně

 Zodpovědná a kontaktní osoba :
JUDr.  Tomáš Tyl, Právnická fakulta MU v Brně, Katedra právní teorie, Veveří 70, 611 80, Brno,
e-mail: ttyl@volny.cz; předseda Akademie heraldických nauk ČR, o.s. – www.ahn-cr.info

 Programový a organizační výbor :
JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D. a JUDr. Tomáš Tyl
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Katedra právní teorie
Veveří 70
611 80 Brno

 Oznámení pro tisk :

Sborník příspěvků z konference „Symbol a symbolika v právu“ ze dne 22. září 2005 :

Fotogalerie z konference:

konference-symbolika_01 konference-symbolika_02 konference-symbolika_03
     
konference-symbolika_04 konference-symbolika_05 konference-symbolika_06
     
konference-symbolika_07 konference-symbolika_08 konference-symbolika_09
     
konference-symbolika_10 konference-symbolika_11 konference-symbolika_12
     
konference-symbolika_13 konference-symbolika_14 konference-symbolika_15
     
konference-symbolika_16 konference-symbolika_17 konference-symbolika_18
     
konference-symbolika_19 konference-symbolika_20 konference-symbolika_21
     
konference-symbolika_22 konference-symbolika_23 konference-symbolika_24
     
  konference-symbolika_25  

Komentář k obrázkům:

Konferenci zahájil prof. JUDr. et PhDr. Miloš Večeřa, CSc., vedoucí Katedry právní teorie, který také předsedal dopolední sekci. Kromě účastníků, kteří přednesli své příspěvky, byli přítomni například zástupci Muzea Jihlava (Dr. Jaroš, Dr. Jirák), dále pak pan Vilém Walter (tajemník Moravské genealogické a heraldické společnosti) nebo pan Josef Strachvic – náš čestný host a vážený přítel Akademie heraldických nauk ČR, o.s. Na fotografiích jsou často zachyceni JUDr. Tomáš Tyl a JUDr. Karin Brzobohatá – organizátoři konference.

 

Dále: Mgr. Zdeněk Kučera (kancléř AHN ČR a místopředseda Rozhodčího institutu Praha), JUDr. et PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D., Doc. Dr. Tomáš Krejčík, CSc., PhDr. Karel Maráz, Ph.D.,  JUDr. PhDr. Alena Novotná, Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc., JUDr. Marek Starý, Ph.D., JUDr. Branislav Fábry a další.