Tvorba :

Miroslav Magni

Navždy odešel mistr Magni, malíř erbů a poctivý člověk 

Kamenické práce :
Znak na zámku Žirovnice

Znak obce Studená :
Erb Vodáků z Rosenbachu :

Rodokmeny rodů : :
Bechinie (Bechyně) z Lažan :

Erby majitelů zámku Uherčice :
Berchtoldové :
Collaltové :

hrabata Collaltové :
knížata Collaltové :
Heissler von Heitersheim :
Krajířové z Krajku :
Nimptsch :
Strein ze Švarcenavy :

Erby majitelů zámku Batelov :
Batelovští z Prostého :
Blanckenstein :

Burkhardt :

Čížovský z Batelova :
z Lipé :

Odkolkové z Újezce :
z Pacova :
Radkovec z Mirovic :

Sweerts-Sporck :
Weyttmillerové z Weyttmille :

Erby stavovských vzbouřenců pro hrad Bítov :
Kristián kníže z Anhalt-Bernburgu :
Ehrenfried Berbisdorf z Berbisdorfu :
Bohuchval Berka z Dubé :

Jan Varlejch z Bubna a Litic :
Václav Budovec z Budova :
Linhart Collona z Felsu :
Humprecht starší Czernin z Chudenic  :
Fridrich Falcký :
Kryštof Fictum z Fictumu :

Gerstorf z Gerstorfu :

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic :
Fridrich Georg hrabě z Hohenlohe :
Kašpar Kaplíř ze Sulevic :
Pavel Kaplíř Vosterský ze Sulevic :

Oldřich Kinský z Vchynic a Tetova :
Adam z Lokšan :

Arnošt hrabě z Mansfeldu a Castelnovi :

Prokop Dvorecký z Olbramovic :

Jindřich Otta z Losu :
Vilém starší Popel z Lobkovic :
Pavel Václav Pětipeský z Chýš :

Pavel Kavka z Říčan  :

Václav Vilém z Roupova :

Petr Sedlnický z Choltic :
Jáchym Oldřich hrabě Schlik z Holíče a Passaunu :

Albrecht Smiřický ze Smiřic :

Petr ze Švamberka :

Jiří z Talmberka :
Jindřich Matyáš hrabě Thurn-Valsasina :
z Zierotína (Žerotína) :

Erby majitelů zámku Plandry :
Dobřenský z Dobřenic :
Stilfriedové :

Wiedersperg :

Zebo von Braitenau :
baron Zebo von Braitenau :

Erby majitelů zámku Uherčice :
Berchtoldové :
Collaltové :

hrabata Collaltové :
knížata Collaltové :
Heissler von Heitersheim :
Krajířové z Krajku :
Nimptsch :
Strein ze Švarcenavy :

Erby :
Berka z Dubé :
Bubna a Litic :

Buquoy :
Deym ze Stříteže :

Dlouhoveský z Dlouhé Vsi :
Dormitzer :

Dubský z Třebomyslic :
Dusík von Treuenwehr :

z Friedberka Salomon čili Mírohorský :

šlechtici von Feldau :
rytíři von Feldau :

von Feldau svobodní páni :

Geymüllerové :
Haugwitzové :
Jankovský z Vlašimi :

Kubinzky - rytířská linie :
Kubinzky - baronská linie :

Kubinzsky  :
Laudon :

Nádherný z Borutína :
Mornstein-Zierotín :

Paarové :

markýzové Pallavicini :

Pernštejnové :

Radecký z Radče :

Sedlnitzký z Choltic :
Stillich-Kustrová Mária Renáta :

Streer von Streeruwitz :
Šelmberkové :
Šternberkové :
Švihovský z Rýzmburka :
Zierotínové (Žerotínové) :